Stoel Massage

De stoelmassage is gebaseerd op de traditionele Japanse drukpunt massage, Shiatsu, wat letterlijk ‘vingerdruk’ betekent. De massage wordt gegeven door de kleding heen op het hoofd, nek, schouders, rug, armen en benen in een speciaal ontworpen stoel en duurt 15 – 20 minuten waardoor de massage opwekkend is en blijft terwijl de spieren die lijden onder een verkeerde lichaamshouding en stress ontspannen.

In onze moderne tijd van een zittend bestaan, technologie en informatie die in steeds hogere snelheid op ons afkomt, blijkt er weinig tijd voor rust. Tel daar de drukke werkzaamheden bij op en stress kan het gevolg zijn. Heeft iemand dan ook nog een minder optimale houding bij het langdurige zitten en beweegt daarbij te weinig, dan is het voorstelbaar dat dit gespannen spieren met zich meebrengt. De te gespannen spieren hebben een slechtere doorbloeding en allerlei ongemak en pijn kan ontstaan.

Stoelmassage biedt een prima behandeling voor deze problematiek met het accent op preventie. Alles bij elkaar een zeer toegankelijke massage. Je neemt plaats op de speciaal ontworpen massagestoel. Een massage duurt 15 – 20 minuten.

Voor bedrijven zijn er zelfs speciale fiscale voordelen:

  1. De omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages is voor werkgevers aftrekbaar.
  2. Er hoeft geen loonbelasting betaald te worden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • U heeft als werkgever een arboplan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Zie voor verdere informatie: www.belastingdienst.nl

Met bedrijven worden individuele afspraken gemaakt voor tarieven en behandel intensiteit.