Sport massage

De definitie van sportmassage is:

“Het toepassen van een complex van handgrepen op een ontbloot en ontspannen lichaamsdeel van een gezonde sportbeoefenaar, met het doel de lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van de sport weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen.”

Sportmassage zorgt ervoor dat vermoeidheidsverschijnselen, die het direct gevolg zijn van lichamelijke inspanning (sport, werk, stress), verminderen en brengt de soepelheid in de spieren terug. De afvalstoffen die zich in de spieren hebben opgehoopt veroorzaken pijn of kramp. Door de spieren intensief te masseren, wordt de stofwisseling positief beïnvloed en herstellen de spieren sneller en draagt het bij tot een meer effectieve en een betere (sport)-prestatie.

Training en het leveren van sportieve prestaties zijn een constante belasting voor het lichaam. Massage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen. Je één keer laten masseren kan heel prettig zijn, maar heeft slechts een zeer beperkt effect. Afhankelijk van je mogelijkheden is het aan te raden om je minimaal één keer per twee weken te laten masseren. Naarmate de trainingen/wedstrijden frequenter worden zal de noodzaak tot massage toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. Sportmassage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen.

Een sportmassage van de meest belaste spiergroepen duurt minsten 30 minuten.

Aanvulling op fysiotherapie

Sportmassage werkt in een aantal gevallen aanvullend op een behandeling van een fysiotherapeut. Oftewel waar de fysiotherapeutische behandeling eindigt, kan sportmassage meehelpen aan een herstel naar optimaal functioneren en kan de laatste stap zijn op weg naar een volledig herstel.

Overleg met uw fysiotherapeut of sportmassage ook iets voor u is.

Tijdstip van de sportmassage

Pre-activiteitsmassage: Massage voor de wedstrijd of training.

Dit is een massage om een goede doorbloeding van de spieren te verkrijgen.

(de spieren “los” te maken) De spieren worden geschikt gemaakt voor de te komen inspanning. Deze massage is géén vervanging van een warming-up maar een onderdeel van een goede warming-up, waardoor de kans op blessures vermindert.

Inter-activiteitsmassage: Massage tijdens de wedstrijd of tussen twee wedstrijden/trainingen in op dezelfde dag.

Net na de inspanning is het een massage waarbij de normale toestand van het weefsel wordt hersteld en net voor een volgende inspanning om de doorbloeding weer op gang te helpen.

Post-activiteitsmassage: Massage na een wedstrijd of training.

Deze vorm van sportmassage komt in de praktijk het meeste voor en heeft tot doel dehydratie (ontwatering), het herstellen van de weefsels. Vermoeidheidsstoffen (melkzuur) en afvalproducten worden d.m.v. de massage beter afgevoerd. Daarmee wordt het herstel bevorderd en eventuele spierpijn voorkomen, waardoor het lichaam weer beter en sneller voorbereid zal zijn op een volgende inspanning.

Passiviteitsmassage: Massage in een rust periode.

Onder deze massage wordt verstaan de massage als u even geen wedstrijd of training op het programma heeft staan. Bij deze massage wordt de conditie op peil gehouden. Deze massage is een algehele lichaamsmassage dit in tegenstelling tot bovengenoemde massage’s dat zijn over het algemeen deelmassages.