Massage

Het woord massage stamt waarschijnlijk uit Frankrijk of het Midden-Oosten. Het Arabische woord MASS betekent drukken en het Hebreuwse woord MASCHECH betasten. Ook het Griekse woord MASSIEN wat kneden betekent spreekt voor zich. Deze 3 benamingen geven goed weer wat er onder massage wordt verstaan, namelijk het lichaam betasten, drukken en kneden.

Uitleg naar de 5 natuurgerichte principes, zoals aangegeven op de Home-pagina (Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche);

Antistress massage

E, Pr, D en Ps

Ayurvedische lymfe drainage

Pr, D en Ps

Ayurvedische Marma Chikitsa

E, Pr, D en Ps

Ayurvedische Abhyanga

E, Pr, D, en Ps

Ayurvedische Shirodhara

E,Pr en Ps

Chinese voetreflex massage

E, Ps en D

Cupping massage

Pr en D

Intuïtieve massage

E, Pr, D en Ps

Klankschaal massage

E, Pr, D en Ps

Klassieke massage (sport of ontspanning)

E, Pr, D en Ps

Polariteit massage

E, Pr en Ps

Stoel massage

E, Pr en D

Triggerpoint massage

Pr en D

Zwangerschap massage

E, Pr, D en Ps

De werkzaamheid van de massage komt tot stand op verschillende manieren;

Mechanisch

De directe invloed van de massage handgrepen op de bloed- en lymfevaten, het ledigen van de afvoerende venen en lymfevaten door effleurages (strijkingen) en petrisages (knedingen). Fricties worden ingezet om spierverhardingen ‘fijn’ te wrijven.

Reflectoir

Door de prikkeling tijdens de handgrepen komen er signalen uit het centrale zenuwstelsel en zorgen op deze plekken voor verwijding van de bloedvaten en als gevolg een toenemende doorbloeding en verhoogde doordringbaarheid van de vaatwanden. Hierdoor daalt de spierspanning en vermindert de pijn.

Biochemisch

Door de dezelfde reflectie van het centrale zenuwstelsel worden chemische stoffen vrijgemaakt en zorgen op deze plekken voor betere door bloeding en pijn demping.

Psychisch

Door het afvoeren van afvalstoffen, het los maken van de spieren en het bestrijden van de pijn zal men zich beduidend prettiger voelen na de massage.

Neurofysiologisch

Er is aangetoond dat een massage, uitgevoerd op de ene helft van het lichaam ook effect heeft op de andere helft van het lichaam.

Voordelen van een massage

Een massage heeft dus een reeks van gevolgen die samen zorg dragen voor;

  • ontspanning
  • verwijdering van afvalstoffen
  • ontwatering
  • verlaging van de spierspanning
  • verbetering van de doorbloeding van de spieren
  • verbetering van de stofwisseling
  • los maken van verklevingen
  • pijn bestrijding