Lifestyle Coaching en Mindfulness

Een lifestyle coachings advies kan zeer uit een lopend zijn. Het advies is erg afhankelijk van de vraagstelling en de acceptatie van het uitvoeren van het advies. Hierbij wordt gekeken naar de huidige levensstijl en welke, soms kleine, veranderingen nodig zijn om naar een beter leef patroon te komen.

Dit zal een aanpassing van de voeding, inspanning of omstandigheden zijn waardoor het welzijn, dus gezondheid, verbeteren zal. De inzet is om de aanpassing zo simpel mogelijk te houden zodat de acceptatie en uitvoerbaarheid gemakkelijk is en daarbij het resultaat door de persoon zelf goed waarneembaar is.

Mindfulness, het woord geeft het al aan, is de kunst van aandacht. Hierbij is komt concentratie en prioriteiten stellen naar voren.